02.09.2011 г.

Сметната палата показа на представители на неправителствени организации работната версия на Единния регистър по Изборния кодекс. Съгласно кодекса той ще заработи от началото на предизборната кампания и ще е публичен. По време на кампанията всеки ще може да види какви средства по вид и размер се даряват, от кого, както и безвъзмездно предоставените вещи и услуги на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.   

По време на срещата председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателят Валери Апостолов, в чийто ресор е изграждането на регистъра, подчертаха, че са положени огромни усилия, за да имаме ефективен  Единен регистър по Изборния кодекс, а също и че всички изпълними добри идеи на неправителствените организации ще бъдат взети под внимание при окончателното му завършване.

Представителите на Института за развитие на публичната среда се поинтересуваха за начина на търсене на информация в регистъра – дали то е възможно по области, общини и кметства, по ЕГН, по видове участници, дали ще могат да се проследят даренията и безвъзмездно предоставените услуги. Те посочиха, че е необходимо регистърът да бъде достъпен през повече уеб браузъри.

От Института за модерна политика подчертаха, че освен указания за подаването на информация от участниците в изборите, е  необходима и разбираема инструкция за потребителите й – всички граждани, която да ги улеснява при намирането на данни в регистъра.

От Програма “Достъп до информация” изказаха задоволство, че Сметната палата осигурява максимална прозрачност чрез регистъра, която надхвърля очакванията, като в същото време гарантира и защитата на личните данни.