26.01.2011 г.

 

26.01.2011

 

Народното събрание избра за заместник-председатели на Сметната палата  Валери Апостолов и Цветан Цветков по предложение на председателя  на палатата проф. Валери Димитров. 102-ма депутати гласуваха “за”,  5 –ма “против” и 6-ма се въздържаха. Новите зам.-председатели положиха клетва пред депутатите.

Така се формира екипът на Сметната палата – председател и двама заместници, избран по новия Закон за Сметната палата, приет в края на миналата година.  

Мандатът на досегашните членове на палатата по отменения Закон за Сметната палата се прекратява.

Досега Валери Апостолов бе член на Сметната палата и ръководител на отделение 6. Цветан Цветков бе ръководител   на Звеното за вътрешен одит в Сметната палата.