13.04.2005 г.

Народното събрание избра
членове на Сметната палата

13.04.2005 г.

На основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 10 ал. 2, чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров предложи, а Народното събрание избра 10 нови членове на Сметната палата. Парламентът ги избра със 116 гласа "за" от общо 173 депутати в залата. Те положиха клетва пред Народното събрание. 

Избраните членове на Сметната палата са Снежина Чипева, Коста Костов, Валери Апостолов, Евгения Пенкова, Свилена Симеонова, Кадир Кадир, Хюсеин Чауш, Ерджан Алкова, Румяна Георгиева и Горица Грънчарова. 

Председателят на Сметната палата представи пред парламента номинираните членове. Той заяви, че са достойни хора, които ще осъществяват ефективно, законосъобразно и компетентно функциите си като членове на Сметната палата.