20.01.2023 г.

Четиридесет и осмото Народно събрание освободи със свое решение от 20 януари 2023 г. председателя на Сметната палата Цветан Цветков на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 2 от Закона за Сметната палата.

Заместник-председателят Горица Грънчарова - Кожарева е определена за председател на Сметната палата до избирането на нов председател, гласи решението на парламента. Г-жа Грънчарова - Кожарева е член на Сметната палата в предходни два мандата - 2005 г. - 2011 г. и 2014 – 2015 г.

След проведените дебати в пленарна зала Цветан Цветков благодари на народните представители за възможността, оглавявайки Сметната палата, да изпълнява заедно с ръководството на институцията и всички нейни служители достойно, почтено и професионално конституционните си задължения. През изминалите 8 години с целия екип осъществихме много качествени одити, спазвайки международните стандарти, каза той.