19.11.2009 г.

Членът на Европейската сметна палата Надежда Сандолова запозна председателя проф. Валери Димитров и членове на Сметната палата на Република България с годишния доклад на Европейската сметна палата по изпълнението на бюджета на ЕС за 2008 г.

Г-жа Сандолова представи доклада миналата седмица и пред комисиите по бюджет и финанси и по външна политика и отбрана към Народното събрание.