29.12.2008 г.
Членът на Европейската сметна палата Надежда Сандолова представи на 18 декември 2008 г. в Народното събрание Годишния доклад на Европейската сметна палата.
По случай професионалния празник на българската Сметна палата - 20 декември, г-жа Сандолова връчи на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров юбилейна монета на Европейската сметна палата. Монетата е специална емисия на Европейската централна банка по случай 30-години от създаването на Европейската сметна палата.