08.11.2012 г.
Надежда Сандолова, представител на България в Европейската сметна палата, представи Годишния доклад на Европейската сметна палата за бюджетната 2011 година.
На презентацията в учебния център на Сметната палата на ул. Антим I присъстваха заместник председателят Цветан Цветков, одитни директори, одитори.
Надежда Сандолова представи Годишния доклад на Европейската сметна палата и в Народното събрание на съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и икономическа политика, енергетика и туризъм в сряда, 07 ноември 2012 г.