26.04.2004 г.

Втората фаза на Дългосрочната регионална програма на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР) ще допринесе за постигане на по-високо равнище на подготовката на преподаватели в рамките на ЕВРОСАЙ, бе заявено при откриването на семинара "Планиране и разработване на курсове", който се провежда в София от 26 април до 4 юни 2004 г.

Домакин на семинара е Сметната палата на Република България. В него участват одитори от Беларус, Монголия, Казахстан, Киргизката република, Руската федерация, Украйна, Федерация Босна и Херцеговина, Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, Македония, Хърватска, Албания, Литва, Афганистан и България.

Семинарът бе открит от доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата на Република България. Той запозна участниците с развитието на българската Върховна одитна институция (ВОИ) от възстановяването й през 1995 г. до сега. Специално внимание бе обърнато какво тя прави за прилагането на изискванията на Европейския съюз при осъществяването на независим външен одит. Г-н Николов благодари на Негово превъзходителство Ролф Балцерсен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в Република България, за оказаната от норвежкото правителство финансова помощ за провеждането на семинара.

В своето приветствие към участниците в семинара г-н Даниел Вълчев, председател на Комисията по европейска интеграция към Народното събрание, посочи, че от септември 2001 г. до 2004 г. то е приело 436 закона, от тях повече от една трета са свързани с хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС. Сред тях е и Законът за Сметната палата. По този начин международните и европейските стандарти за одит станаха неразделна част от българското законодателство, подчерта българският парламентарист. Той поздрави българската Сметна палата и нейния председател за това, че с дейността си тя  успя да се утвърди не само като достойна институция, но и като една от най-важните в държавата. Г-н Вълчев каза, че България иска преговорите за присъединяване към ЕС да приключат до няколко месеца, като подписването на договора за присъединяване да стане в началото на следващата година.

Заместник-министърът на външните работи на Република България г-н Иван Петков отбеляза в своето приветствие, че извършваният финансов одит играе важна роля в процеса за укрепване на институциите в България.

Извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в Република България Ролф Балцерсен говори за основните цели на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР).

Неговият сънародник г-н Бярне Мьорк Ейдем, генерален одитор на Кралство Норвегия и председател на борда на ИИР, заяви, че инициативата има за цел да помогне на одитните институции да създадат собствен учебен капацитет, който да им позволява да се включват активно в международната одитна общност. Той сподели, че първоначалната идея е била в семинара да вземат участие само представители на източноевропейските и балканските одитни институции, по-късно обаче се е преценило в него да бъдат включени и представители на ВОИ на държави от Централна Азия.

Генералният директор на ИИР г-н Магнус Борге подчерта, че втората фаза на осъществяваната програма ще допринесе  ЕВРОСАЙ да се нареди сред регионалните организации на ИНТОСАЙ с добро равнище на подготвеност на преподаватели. Според него тези специалисти ще бъдат и важни катализатори в развитието на ВОИ на своите държави.

Г-н Кристоф Перон, съветник по ЕВРОСАЙ към Сметната палата на Франция, представи дейностите на ЕВРОСАЙ в областта на обучението, което се превръща в една от основните цели на организацията. Отговорност за нейното постигане носи създаденият към ЕВРОСАЙ Комитет по обучение.