24.02.2003 г.

Двудневна конференция с международно участие "Ролята и взаимодействието на Върховните одитни институции с други органи в борбата срещу измамите и корупцията" ще бъде открита утре, вторник,25.02.2003 г., от 9 часа в хотел "Шератон" в София.

В конференцията от българска страна ще вземат участие доц. д-р Георги Николов‚ председател на Сметната палата‚ Антон Станков‚ министър на правосъдието и председател на Комисията за координация на работата по борба с корупцията‚ Христо Манчев‚ заместник главен прокурор на Република България‚ Коста Костов‚ председател на парламентарната комисия за борба с корупцията‚ Гинка Драганинска‚ изпълнителен директор на АДВФК‚ Валентин Виделов‚ заместник главен данъчен инспектор‚ Димитър Толев‚ заместник директор на Агенция "Митници" и др.

Сред чуждестранните участници в конференцията са д-р Арпад Ковач, вицепрезидент на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и президент на Сметната палата на Унгария, г-н Едуардо Руис Гарсиа, началник на кабинета на президента на Европейската сметна палата, представители на Върховните одитни институции (ВОИ) на Обединеното кралство, Кралство Холандия, Полша и САЩ, Международния борд на одиторите на НАТО и Европейското бюро за борба с измамите (OLAF). Към участниците в конференцията ще се обърнат представители на посолството на САЩ в България и на Делегацията на Европейската комисия за България. 

        Целта на конференцията е да очертае приноса  на  ВОИ за предотвратяване и откриване на измамите и корупцията в държавния сектор, за подобряване на  прозрачността и  управлението на публичните средства и ограничаване на възможността измами и корупция в държавната администрация.