09.05.2022 г.

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков взе участие в срещата на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на Европейския съюз и Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург на 3 и 4 май, чийто домакин бе ЕСП.

Фокусът на основната сесия беше върху стратегическите задачи и предизвикателствата пред ВОИ на ЕС при оценката на добавената стойност на Механизма за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Faculty) на национално и европейско ниво. В тази връзка бяха обсъдени потенциалните рискове и предизвикателства за изпълнението на Механизма и ролята на ВОИ в този процес. Основен лектор в сесията по темата бе Селин Гауеър, генерален директор в Европейската комисия и ръководител на Оперативната група за възстановяване и устойчивост, която представи подробно целите на първия по рода си подобен механизъм, породен от безпрецедната криза, причинена от пандемията от COVID -19.

Закритата сесия на ръководителите на ВОИ беше посветена на обмена на информация за бъдещото сътрудничество между ръководителите на ВОИ, така че това да допринесе за увеличаване на ползите от работата на ВОИ на институционално и национално ниво.

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков представи пред своите колеги гледната точка на българската ВОИ за това как да бъде засилена и популяризирана работата на ВОИ. Той посочи, че новите съвременни предизвикателства изискват от ВОИ навременни и адекватни реакции и изтъкна важността от засилване на досегашното сътрудничество между ВОИ, но в различни формати и актулани теми на базата на определяне на средносрочни стратегически приоритети и тяхното ежегодно ревизиране.

Контактният комитет е структура с автономен, независим и неполитически характер, като целта му е да насърчава обмена на професионални знания и опит в одита на европейските средства и други въпроси, свързани с ЕС. КК предоставя взаимна подкрепа и инициира и координира съвместни дейности в сферата на ЕС и така съдейства за подобряване на финансовото управление на ЕС и доброто ръководство и контрол. Комитетът си сътрудничи и със заинтересовани трети страни.