01.07.2005 г.

Литовски и български IT специалисти ще обменят опит в изграждането на информационните системи на двете одитни институции

01.07.2005 г.

Български и литовски специалисти ще обменят опит в изграждането на информационни системи за управление на одита и управление на институциите. Това стана ясно по време на срещата на делегация, водена от генералния одитор на Република Литва г-жа Раса Будбергите, с председателя и членовете на българската Сметна палата.

Одитните институции се споразумяха да подобрят сътрудничеството помежду си. Председателят на българската Сметна палата проф. Валери Димитров призова да се засили обменът на информация по отношение на законодателната уредба и методологията на одитната дейност.

Г-жа Будбергите запозна подробно българските си колеги с връзките на Върховната одитна институция (ВОИ) с литовския парламент. По искане на ВОИ в парламента на Литва е създадена специална комисия, която да работи съвместно със одитната институция за изпълнение на препоръките в одитните доклади и за подобряване на управлението на публичните средства. Г-жа Будбергите каза, че в одитната институция е съществува специален механизъм на взаимен контрол между одиторите за по-голяма обективност на одитните резултати.    Като представители на страна член на Европейския съюз гостите от Литва изразиха готовност да споделят опит в одита на средствата от структурните фондове.

Литовската делегация се запозна по-късно с опита на българската Сметна палата във функционирането на регионалните й структури, като посети Териториалното поделение на Сметната палата в София. Г-жа Будбергите посочи, че ВОИ на Литва има три териториални поделения и ръководството на одитната институция обмисля как да бъде оптимизирана дейността им.

Снимки може да видите тук