28.05.2009 г.

     Народното събрание избра Лидия Руменова за член на Сметната палата.
  В пленарна зала проекторешението представи председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров.
  Лидия Руменова положи клетва пред парламента.
    По-късно тя бе представена пред ръководния състав на Сметната палата от нейния председател проф. Валери Димитров.
    Лидия Руменова зае мястото на починалия през март член на Сметната палата Кадир Кадир.

Биография