13.05.2009 г.
Сметната палата съвместно с Подкомисията по усвояване на средствата от ЕС към Комисията по европейските въпроси в Народното събрание организира кръгла маса за обсъждане на резултатите от двата одита, възложени на върховната одитна  институция с решение на Народното събрание.

Това са одит на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. и одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г.

Кръглата маса ще се състои на 15 май 2009 г., от 11 часа, в сградата на Народното събрание, на пл. Батенберг, зала 134.

На дискусията са поканени членове на подкомисиите по усвояване на евросредствата към Комисията по европейските въпроси и по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси, народни представители, представители на правителството, посланици.