18.05.2009 г.
На кръгла маса, която се състоя на 15 май 2009 г. в Народното събрание, бяха обсъдени резултатите от двата одита на системите за европейски средства,  възложени на Сметната палата от Народното събрание.

Двата одита са: одит на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. и одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. Те бяха възложени на Сметната палата с Решение на 40-то Народно събрание от 20.06.2008 г., прието в съответствие с чл. 37 ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Кръглата маса бе организирана съвместно от Сметната палата и Подкомисията по усвояване на средствата от Европейския съюз към Комисията по европейските въпроси в Народното събрание. На кръглата маса участваха председателят на Народното събрание Георги  Пирински, председателят на парламентарната Комисия по европейските въпроси Младен Червеняков, председателят на подкомисията към нея по усвояването на срествата от Европейския съюз Радослав Иванов, председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров, председателят на подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси Надя Антонова, вицепремиерът Меглена Плугчиева, членът на Европейската сметна палата Надежда Сандолова, както и посланиците на Кралство Холандия – Н. Пр. г-н Вилем Александер ван Ее, на Унгария – Н. Пр. г-жа Юдит Ланг и на Гърция  - Н. Пр. г-жа Данаи Магдалини Куманаку и др.

Системите за управление на европейски средства показаха сериозни недостатъци, дължащите се на множеството органи, участващи в управленския процес, неефективното взаимодействие, координация и разпределение на отговорности и правомощия между тях, посочи проф. Валери Димитров, който представи основните резултати от двата одита.  Положени са усилия за изпълнение на десетките препоръки на Сметната палата за подобрение на системите. Срокът за изпълнението им изтича на 19 май.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински изтъкна изключително доброто взаимодействие между парламента и Сметната палата и отличи нейната роля към чувствителната за обществото тема.

Членът на Европейската сметна палата Надежда Сандолова поздрави Сметната палата за професионалните и обективни одитни доклади. Според нея моделът на системите за управление трябва да се опрости и централизира в максимално кратки срокове от следващото правителство.

Същата позиция заеха Радослав Иванов и Меглена Плугчиева. Според Плугчиева промяната е необходима, но не трябва да блокира усвояването на европейските средства. Радослав Иванов изтъкна, че само 4 от страните членки на Европейския съюз, в т. ч. България, имат децентрализицана система. Вариантите на централизация на управлението на европейските средства у нас могат да бъдат специализирана агенция, министерство или трансформация на досегашна структура, която да стане приемник на новата специализирана държавна структура, посочи той. 

Кръглата маса се обедини около извода, че е необходимо да продължи по-нататъшното усъвършенстване на системите за управление и да се обмисли необходима промяна на модела към централизация.
Всички участници оцениха високо извършените два одита от Сметната палата и нейния принос за подобряването на системите за управление на европейските средства, както и че проведената дискусия е открита, професионална и изключително полезна за страната.

Проф. Димитров благодари на одиторите на Сметната палата за високия професионализъм при извършването на опитите.