27.02.2013 г.

На кръгла маса на тема „Реализация на завършилите висше образование на пазара на труда” бяха обсъдени проблеми, свързани с политиката за развитие на висшето образование и неговата практическа насоченост, доколко то отговаря на нуждите на пазара на труда и дава възможност за пълноценното реализиране на младите хора, а също и какъв да е механизмът за взаимодействие между държавата, висшите училища и бизнеса.

Организатор на дискусията, която се проведе на 26 февруари 2013 г., е Сметната палата. Участие в нея взеха представители на всички отговорни и заинтересовани страни – министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика, университети, студентски организации, синдикати, БСК, БТПП.

Държавата всяка година отпуска пряко за висшето образование около 330-340 млн. лв. и за цялото общество е важно да се знае, какъв е резултатът срещу тези средства на данъкоплатците, каза при откриването на дискусията председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров. Реализацията на вишистите у нас е тема на одит на Сметната палата, който обхваща периода 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г.  Целта ни е да представим доклада си на отговорните министерства и на Народното събрание, и нашите констатации и изводи да подпомогнат вземането на необходимите коригиращи мерки, посочи проф. Димитров.

Сметната палата за първи път прави дискусия по тема, по която извършва и одит, защото проблемите на реализацията на получилите висше образование на пазара на труда у нас са свързани с развитието на икономиката и бъдещето на нацията и трябва да се чуят позициите на всички страни. Сметната палата ще предприеме и одит на ефективността на средното образование, ще подложим на широко обсъждане и тази тема, за да се подскажат правилните решения, каза заместник-председателят на Сметната палата Валери Апостолов.