30.11.2006 г.

30.11.2006 г.

Консултативен обществен съвет е учреден към председателя на Сметната палата. В съвета участват двама заместник-министри на финансите, представители на академичната общност, на влиятелни неправителствени организации, на ръководството на Сметната палата от предишния й мандат и на финансовите среди.

Консултативният съвет ще бъде своеобразен мозъчен тръст за генериране на рационални управленски решения в областта на публичния сектор, заяви председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров. Съветът ще дискутира стратегически проблеми на публичния сектор и развитието на финансовия контрол. Той ще подпомогне Сметната палата в посрещането на предизвикателствата, свързани с членството на страната ни в Европейския съюз.

Програмното бюджетиране ще е първата тема, която ще обсъди Консултативният обществен съвет след Нова година. През 2008 г. Сметната палата ще има програмен бюджет и Консултативният съвет ще подпомогне институцията в изработването му. Основното предимство на този вид бюджетиране е прозрачността за това как се изразходват парите на данъкоплатците. След като Сметната палата дава препоръки на целия публичен сектор за подобряване на финансовото управление, бюджетът й трябва да бъде за пример, изтъкна проф. Димитров. Бюджетът на Сметната палата ще бъде лабораторията, от която да се изведат общите правила за програмното бюджетиране, посочи Александър Божков.

Заместник-министърът на финансите Любомир Дацов припомни, че у нас програмното бюджетиране се прилага пилотно в няколко министерства. Въпреки че цялостното въвеждане на програмното бюджетиране предстои, оценката на европейските експерти е, че по предприетите практически стъпки България е номер 1 в Югоизточна Европа, изтъкна г-н Дацов.

Необходим е нов закон за устройство на държавния бюджет, който ще даде тласък на този процес, посочи още проф. Димитров. За съжаление сега енергията на обществото се влага в това да се приеме бюджетът на държавата, но никой не се интересува как се изпълнява, тоест как се харчат държавните пари, каза още проф. Димитров.

Предстои да бъде създадена подкомисия към Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, пред която на шест месеца ще се отчитат всички министри и тя ще разглежда докладите на Сметната палата. Създаването на подкомисията е предвидено в проектобюджета за 2007 г., чието окончателно приемане предстои в парламента.

Членовете на Консултативния обществен съвет се обединиха около идеята, че съвместните усилия ще допринесат за ефективно, ефикасно и икономично управление в публичния сектор.


Консултативният обществен съвет е в състав:

проф. д-р Валери Димитров - председател на Сметната палата
Александър Божков – съпредседател на Центъра за икономическо развитие
д-р Георги Ганев – програмен директор в Центъра за либерални стратегии
доц. д-р Георги Николов – бивш председател на Сметната палата
доц. д-р Григорий Вазов, декан на финансово-счетоводния факултет в УНСС и президент и председател на настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси
Димитър Чапанов – бивш член на Сметната палата
доц. д-р Емил Хърсев - финансист
Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите
проф. д-р Емил Златарев, преподавател в Юридическия факултет на УНСС
Любомир Дацов – заместник-министър на финансите
проф. д.ик.н. Михаил Динев – председател на ИДЕС
доц. д-р Огнян Симеонов – научен секретар на УНСС, член на Комисията по контрол на качеството на одитите
Огнян Шентов – председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията Красен Станчев – директор на Института за пазарна икономика
проф. д-р Любен Караниколов, преподавател в Катедра "Публичноправни науки" на Юридическия факултет на УНСС
Христина Симеонова – бивш член на Сметната палата