23.06.2022 г.

Под патронажа на председателя на Сметната палата Цветан Цветков днес се проведе Конференция на тема "Икономика на страха", посветена на 20-та годишнина на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Участие във форума взеха и заместник-председателите на Сметната палата Горица Грънчарова и Тошко Тодоров.

Конференцията, организирана от ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него, бе открита от доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ, дългогодишният му ректор с огромни заслуги за неговото развитие. По случай юбилея сегашният ректор на ВУЗФ Борис Велчев връчи отличия на професори и преподаватели за приноса им Висшето училище да се превърне в най-реномирания частен бизнес университет в страната.

В словото си при откриването на конференцията Цветан Цветков благодари специално и на проф. Михаил Динев и доц. Георги Николов, които са в основата на успешното възстановяване на Сметната палата в годините на прехода и са първите избрани председатели на Върховната одитна институция. Огромния си професионален опит и енергия двамата вложиха впоследствие в съграждането и развитието на ВУЗФ. Цветков изтъкна колко важни са мостовете между държавните институции и образованието - опитните мениджъри от публичния и частния сектор обучават студентите, те пък от своя страна вече като подготвени кадри намират реализация в тези институции и укрепват техния административен капацитет. Щастлив и горд съм, че и аз имах възможност да бъда хоноруван преподавател във ВУЗФ, каза още председателят на Сметната палата.

Според него  технологичният и икономическият напредък са свързани със съзнателна човешка дейност, градивност и инициативност, а те са несъвместими със страха. Именно в периоди на кризи се откроява истинската смелост. Но не безрасъдната смелост, а смелостта да бъде използвана трудната ситуация в услуга на позитивните промени. Надявам се този форум да покаже, че страхът може да бъде генератор за смели и ефективни решения в икономиката по време на криза, посочи той.

Конференцията протече в два панела. В първия – „Икономиката на страха и политиката на централната банка“, дискусията бе по въпросите на икономиката на страха и паричната политика и отражението върху фискалната политика, кредитните пазари, търгуването на страха и инвестиционните пазари. В него участие взеха Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, Илия Лингорски, член на УС на БНБ, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, представители на държавни институции и регулаторни органи, академичните и научните среди.

Във фокуса на втория панел – „Предпоставки за развитие на икономиката на страха“, бе определянето на понятието икономика на страха, нейните измерения, връзката между икономиката на страха и инфлацията, стагфлацията, рецесията и дефлацията, икономиката на страха и предприемачеството, икономиката на страха и надеждата. Основни доклади изнесоха професори и преподаватели във ВУЗФ, водещи икономисти и експерти.