14.01.2011 г.

Членът на Европейската комисия Алгирдас Шемета, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, се срещна днес с председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров.
Комисар Шемета е придружаван от заместник началника на кабинета си г-н Бодуен Бодру  и г-жа Елизабет Котхаус, член на кабинета, както и от г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в София.

На срещата бе обсъдена ролята на Върховните одитни институции в контрола на разходите от бюджета на Европейския съюз в страните членки. Дискутиран бе проектът за нов Финансов регламент, предвиждащ изготвяне на управленски декларации за увереност „management declarations of assurance”на средства от Европейския съюз и даване на становище по тях от независим одитиращ орган.
От страните членки на Европейския съюз само Великобритания, Холандия, Дания и Швеция са въвели тези декларации.
        
*   *   *

Комисар Шемета представи свой проект за нов Финансов регламент на срещата на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от Европейския съюз и Европейската сметна палата, която се проведе на 18-19 октомври 2010 г. в Люксембург. Основните моменти в проектодокумента са три:
А. Опростяване на моделите на изпълнение на бюджета на Европейския съюз
Б. Въвеждане на концепцията „допустим риск от грешки” (чл. 28б)
В. Изготвяне на управленски декларации за увереност „management declarations of assurance” на средства от ЕС, като декларациите се одитират от независим одитен орган (чл.53а)
Алгирдас Шемета като член  на Европейската комисия, отговаря за данъчния и митнически съюз, одита и борбата с измамите от 2010 г. Предходната година е отговарял за финансовото програмиране и бюджета. Два пъти е министър на финансите на Република Литва ( 2008 – 2009 г. и 1997 – 1999 г.).