18.10.2001 г.

Сметната палата извършва тематична проверка в Министерския съвет, министерства, БНБ и други организации и ведомства
18.10.2001 г.


Сметната палата започва тематична проверка по законосъобразността и целесъобразността на разходването на бюджетни и извънбюджетни средства в процеса на подмяна на българските документи за самоличност, както и на възникналите във връзка с това финансови взаимоотношения за периода от 1998 г. до 31.12.2001 г., съгласно Закона за българските документи за самоличност.


Проверката ще се извършва в Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта, Българската народна банка и други организации и ведомства, свързани с процеса на подмяна на българските документи за самоличност.