27.06.2024 г.

Госпожа Горица Грънчарова-Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата, връчи първата специална награда в 13-ото издание на конкурса за студенти „Млад одитор“. Той се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и одиторските дружества „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова Нексия “. Целта му е популяризира одиторската професия сред младите хора в България, а Сметната палата на Република България е традиционен партньор на инициативата.

Отличието на името на академик Иван Гюзелев – първия председател на Сметната палата след нейното създаване през 1880 г., отиде при Вероника Петрунова от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. Тя получава възможност за едномесечен стаж в институцията.

„Аз и екипът на Сметната палата сме готови  да споделим с Вероника Петрунова опита ни в отговорната професия „одитор“, която дава независима и обективна оценка за работата на бюджетните организации и помага за тяхното по-добро управление. Уверена съм, че стажът в Сметната палата ще помогне на Вероника за нейната бъдеща реализация“, каза г-жа Грънчарова.

Тя поздрави организаторите на конкурса „Млад одитор“ за професионализма и постоянството, с които вече 13 години провеждат тази инициатива, доказала се като един от най-успешните състезателни формати за студенти от различни университети с интереси в сферата на одита и счетоводството.  „Конкурсът мотивира младите хора да придобият повече знания в тази област, а в много случаи се оказва и добър старт за кариерата им. Инициативата е полезна за всички институции, които се нуждаят от свежи попълнения от мотивирани професионалисти“, посочи г-жа Грънчарова. И покани завършващите студенти и докторанти да изберат Сметната палата за своето професионално развитие.

Официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса „Млад одитор“ започна с приветствия от проф. д.и.н. Евгени Евгениев, заместник-ректор на ВУЗФ, от г-жа Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор,  от Стойчо Милев, управител на "Ейч Ел Би България", и от Негово Преосвещенство Браницки епископ Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария.

Сред официалните гости на събитието бяха г-н Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата, г-н Стефан Белчев, заместник-министър на финансите,  г-жа Милена Рангелова, заместник-председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Присъстваха гости от държавните институции, финансовия, застрахователния и одиторския елит, преподаватели от висшите училища в страната, студенти. Водещ на церемонията беше доц. д-р Виктория Гацова, декан на ВУЗФ.

Тази година в конкурса се включиха над 50 студента от 10 университета в страната, сред които ВУЗФ, Софийски Университет „Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Бургаски Свободен университет, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Международно висше бизнес училище гр. Ботевград.

Конкурсът се проведе в три етапа. До втория етап - решаването на тест, бяха допуснати 40 участници. До третият етап - решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 50% верни отговора.

Големият победител тази година е Николай Йовчев, магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност "Одитинг". Той получи награда в размер на 2000 лв. за финансиране на обучение във висше училище в България, учредена от одиторските дружества "Ейч Ел Би България" и "Захаринова Нексиа". Победителят в конкурса получи и право на едномесечен стаж в някое от двете одиторски дружества.

Второто място в конкурса завоюва Йорданка Кехайова, студент в УНСС, която получи стипендия в размер на 1000 лв., учредена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и възможност за едномесечен стаж в "Ейч Ел Би България" или "Захаринова Нексиа".

Третото място в престижното национално състезание зае Антоанета Петрова от ВУЗФ, която получи стипендия в размер на 500 лв., учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, и право на едномесечен стаж в някоя от двете одиторски компании.

Тримата призьори получиха и специални плакети от организаторите.

На церемонията бяха връчени и две специални награди за най-оригинални идеи при решаването на казусите. Освен Вероника Петрунова от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов, която получи първата от г-жа Горица Грънчарова-Кожарева,  втората специална награда - годишна стипендия в размер на 30% от таксата за обучение в магистърските програми на ВУЗФ, бе връчена на Мирям Ахмед от Икономическия университет - Варна от зам.-ректора на ВУЗФ проф. д.н. Евгени Евгениев.