21.03.2003 г.

Делегация на Сметната палата на Исландия, водена от г-н Сигурдур Тордарсон, генерален одитор на Върховната одитна институция, пристига на 23 март 2003 г. на официално посещение у нас по покана на председателя на Сметната палата доц. д-р Георги Николов.

Сметната палата на Исландия проявява интерес към взаимодействието на българската Сметна палата с правителството, към нейната структура и правомощията й, към използваните от нея процедури по планирането на одита и избора на одитни задачи и др. Сметната палата на Исландия се интересува още от счетоводната система на държавните институции у нас и нейната структура и счетоводните компютърни програмни продукти, които се използуват от държавните институции.

Делегацията на Сметната палата на Исландия, водена от г-н Тордърсън, ще се срещне в понеделник, 24 март, с председателя и членовете на българската Сметна палата, и ще посети във вторник, 25 март, Териториалното поделение на Сметната палата – София, а в сряда, 26 март - сектор Велико Търново на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе.

Г-н Сигурдур Тордърсън е назначен за Генерален одитор на Исландия на 1 юли 1992 г.Той е бил член на Борда на одиторите на Европейския фонд за социално развитие от 1995 до 1997 г., а от 1997 г до момента е член на Борда на одиторите на Европейския съвет. От 1992 г. е член на Борда за финансови счетоводни стандарти на Исландия и на правителствената комисия за финансово докладване.