08.09.2003 г.

Генералният одитор на Република Латвия пристига у нас

08.09.2003 г.

Генералният одитор на Република Латвия г-н Райтс Чернайс пристига днес, 08.09.2003 г., на официално посещение у нас по покана на българската Сметна палата. Посещението ще продължи до 14.09.2003г.

Г-н Чернайс ще се срещне с председателя и членовете на българската Сметна палата. Той ще посети секторите на Сметната палата – Велико Търново и Варна.

По време на срещите ще бъдат обсъдени теми, свързани с организацията на финансовия одит и одита на изпълнението, одита на околната среда, контрола на качеството на одитната дейност, връзките на Върховните одитни институции с одитираните обекти и парламента, публичността и гласността на резултатите от одитната дейност. Ще се обсъди и възможността за подписване на споразумение за сътрудничество между Върховните одитни институции на двете страни.

Г-н Райтс Чернайс е избран от парламента за първи генерален одитор на Сметната палата на Република Латвия през 1993 г., а през 1997 г. е преизбран с нов мандат от 7 години.

Сметната палата на Република Латвия е независим колегиален орган, който докладва на сейма (парламента) за използването на публичните средства. Извършват се одити на държавни институции от централната и местната власт, държавни и общински фирми, както и фирми с държавен капитал.  Сметната палата одитира средства от международни финансови институции, както и процедурите при възлагане на обществени поръчки и процеса на приватизация.