23.07.2004 г.

Генералният одитор на Република Естония
идва на посещение у нас

23.07.2004 г.

          Генералният одитор на Република Естония Микел Овир ще посети България от 25 до 28 юли 2004 г. по покана на българската Сметна палата.

          Г-н Овир ще се срещне с председателя на Сметната палата доц.д-р Георги Николов и с членовете на Сметната палата. Гостът ще се запознае със структурата и дейността на българската Върховна одитна институция и с опита й в одитната дейност.   

          Г-н Овир ще се срещне и заместник-председателя на 39-ото Народно събрание проф. Любен Корнезов.

          Генералният одитор на Република Естония ще посети сектор Велико Търново към Териториалното поделение на Сметната палата – Русе.   

          Г-н Микел Овир е избран от парламента на Република Естония за генерален одитор през февруари 2003 г. с мандат от пет години. Бил е главен секретар на Министерството на финансите и съветник по правните въпроси на заместник-канцлера на Република Естония. Член на Съвета на Естонската асоциация на адвокатите, един от учредителите й и нейн първи президент.

          Като генерален одитор акцентира върху усъвършенстването на системите за вътрешен контрол в публичния сектор и разработването на модел за външен одит на местните власти, както и за създаването и развиването на добри работни взаимоотношения между Сметната палата, парламента и правителството за повишаването на ефективността на одитирането.