26.04.2004 г.

Генералният одитор на Кралство Норвегия споделя опит по обучението на персонала

26.04.2004 г.

На тридневно посещение в България е генералният одитор на Кралство Норвегия г-н Бярне Мьорк Ейдем. Като председател на съвета на Инициативата на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) за развитие днес той приветства в София участниците в започналия семинар по планиране и разработване на курсове по Дългосрочната регионална програма за обучение на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие и ЕВРОСАЙ.

На среща с председателя и членовете на Сметната палата на Република България г-н Бярне Мьорк Ейдем  представи устройството, организацията и опита на Офиса на генералния одитор на Кралство Норвегия в обучението на неговия персонал.

На срещи утре, вторник, в Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, и с участници в семинара на отделение ІI "Финансов одит" във Велинград г-н Бярне Мьорк Ейдем  ще разкаже как Върховната одитна институция на Кралство Норвегия  обучава персонала си.

В сряда е срещата на г-н Бярне Мьорк Ейдем с проф. Любен Корнезов, заместник-председател на 39-то Народно събрание, на която гостът ще сподели опит за взаимоотношенията между Сметната палата и парламента на Кралство Норвегия.

 

Офисът на генералния одитор на Кралство Норвегия е създаден през 1816 г. Като Върховна одитна институция (ВОИ) той е независим от норвежкото правителство и публичната администрация. Основната задача на ВОИ е да контролира как се използват и управляват публичните активи в съответствие с целите и решенията на парламента.

Сред основните правомощия на ВОИ е осъществяването на одит на отчетите на централната власт и отчетите на министерствата и техните агенции.

Управляващ орган на ВОИ на Кралство Норвегия е бордът на генералните одитори. През 1998 г. той е одобрил нови одитни стандарти и ръководства (наръчници), които са в съответствие с изискванията на ИНТОСАЙ.

 

Г-н Бярне Мьорк Ейдем е председател на борда на генералните одитори и генерален одитор на Кралство Норвегия. Роден е през 1936 г.  Бил е депутат и министър.