12.12.2006 г.

Европарламентът одобри Надежда Сандолова за член на Европейската сметна палата

12.12.2006 г.

Европейският парламент одобри Надежда Сандолова за член на Европейската сметна палата.

Поименно, 561 депутати гласуваха "за" Сандолова, 32 - "против", а 38 - "въздържали се". С таен вот бе одобрен румънският кандидат Овидиу Испир - с 356 гласа "за", 229 "против" и 51 "въздържали се".

Надежда Сандолова е член на Сметната палата на Република България от 1995 до 2005 г., когато е периодът на първия мандат на възобновената българска Върховна одитна институция. Надежда Сандолова е член на одиторския съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа.

Завършила е ВИИ "Карл Маркс" - гр. София, специалност "Планиране, управление и баланс".  Преподавател e в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Била е началник на управление "Международни финансови институции" в Министерството на промишлеността през 1991-95 г.; член на съвета на директорите на София банк и председател на съвета на директорите на ЕАД "Филтекс" - Пловдив.

Специализирала е банково дело, финансово управление и фондови операции в Германия (Централната банка на Мюнхен) и САЩ. Има множество публикации във връзка с икономическите реформи у нас. Владее немски, английски и руски език. Омъжена‚ с две деца.