13.06.2012 г.
Българската кандидатура за Европейската сметна палата — Илиана Иванова, бе одобрена от Европейския парламент днес. 309 депутати подкрепиха кандидатурата, 39 гласуваха „против“, а 185 — „въздържал се“.

Илиана Иванова е родена е на 14 септември 1975 г. в Стара Загора. Завършила е Варненския университет с бакалавърска и магистърска степени по международни бизнес отношения през 1999 г. и магистърска степен по международен мениджмънт - финанси и развитие, в Аризона, САЩ.

От  2009 г. до момента е депутат в Европейския парламент. Заместник-председател на комисията по бюджетен контрол, заместник-председател на специалната комисия за финансовата, икономическата и социална криза, заместник- председател на делегацията за връзки с Китай, член на комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите.

От 2007 до 2009 г. е била общински съветник в Столичен общински съвет,  а преди това е работила като финансов контрольор в Ericsson, USA,  финансов анализатор в Bank of America и консултант и анализатор в други банкови институции в САЩ. От 1999 до 2002 г. е координатор с международни финансови институции в Министерството на земеделието и храните, като отговаря за управление на отношенията между министерството, Световната банка, МВФ и ЕБВР.

Илиана Иванова ще замени на 1 януари 2013 г. Надежда Сандолова — настоящия и първи български представител в Европейската сметна палата, която бе избрана през 2006 г. след приемането на България за член на ЕС.

Членовете на Европейската сметна палата са с шестгодишен мандат. Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент одобри кандидатурата на Илиана Иванова на 5 юни т. г.