27.10.2002 г.

ЕКСПЕРТИ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ЩЕ ПРЕДАВАТ ОПИТ В ОБЩУВАНЕТО С ПАРЛАМЕНТА И МЕДИИТЕ

 

Експерти от Сметната палата на Обединеното кралство ще предадат опит на колегите си от българската Сметна палата как да изглеждат взаимоотношенията на върховната одитна институция с парламента, медиите и обществеността.

По време на първия семинар на 29 октомври 2002 г.‚ посветен на взаимоотношенията между Сметната палата и Народното събрание‚ участниците ще бъдат запознати с британския опит‚ след което ще обсъдят принципите и механизмите на общуването между двете институции у нас.

На втория семинар, който ще се състои на 30 октомври 2002 г., те ще обсъдят как по-ефективно да общува българската Сметна палата с представителите на средствата за масова информация‚ като за целта отново ще бъде споделен британският опит.

Семинарите ще се проведат в Учебния център на Сметната палата на ул. "Антим І"‚ № 17‚ стая № 605