10.11.2008 г.

05.11.2008

По съвместен проект на българската и холандската сметни палати за институционално развитие на работно посещение в България са Тон Кок и Марк Хендрикс от холандската сметна палата. Проектът стартира през юни 2008 г. и е продължение на няколко успешно завършили съвместни проекта. Основната му цел е създаването на предпоставки за добро управление и изграждане на ефективна публична администрация в България. Изпълнението на този проект трябва да приключи до юли 2009.

Целта на работното посещение е подкрепа на холандската сметна палата за  изработването на методология за оценка на вътрешния контрол, включително и вътрешния одит в съответствие с промените в българското законодателство и международните стандарти в тази област. Друга задача е обучение за подобряване на професионалните умения на одиторите от българската сметна палата за използването на разработената в рамките на проекта методология.

Експертите от българската и холандската смени палати в хода на проекта ще обсъдят критерии за оценка на вътрешния контрол и с експерти от Министерство на финансите.

Предвидено е в рамките на проекта да бъдат извършени два пилотни одита, с които да се тества разработената методология за оценка на вътрешния контрол, включително и вътрешния одит. Сметната палата на Холандия ще съдейства при изпълнението на тези пилотни одити –  от тяхното планиране до докладването на резултатите.

Проектът се финансира от Economische Voorlichtingsdienst, като представител на Министерството на външните работи на Холандия.