08.10.2009 г.
От 6 до 8 окомври в София се проведе Седмата годишна среща на Работната група на ЕВРОСАЙ (Европейската организация на върховните одитни институции) по одит на околната среда. Домакин на събитието бе Сметната палата на Република България.

Форумът бе открит от председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров и  от Генералния одитор на Норвегия г-н Йорген Космо, председателстващ работната група. На откриването бе и посланикът на Норвегия в България г-жа Тове Скарстейн.

В Седмата годишна среща участваха членове от Работната група от 26 европейски държави, както и от Китай и Аржентина като представители на ИНТОСАЙ. Темата е „Управление на водите и Европейската рамкова директива за водата”.

Въпросите, свързани с околната среда, са приоритетни за България, водните ресурси все повече се превръщат в базисна ценностна система и реалните проблеми на екологията трябва да търсят своето решение в регионален, национален и световен мащаб, посочи при откриването на срещата проф. Валери Димитров.   

Ограниченият паричен ресурс, с който се управлява в областта на околната среда,  е важно да бъде насочван и използван максимално ефективно от Министерството на околната среда и водите и по Оперативната програма „Околна среда”, заяви проф. Валери Димитров пред журналисти. Той уточни, че през 2010 г. Сметната палата ще одитира Оперативна програма „Околна среда”.

Г-жа Искра Михайлова, председател на постоянната комисия към Народното събрание по Околната среда и водите каза, че управлението на водите е приоритет както на европейската, така и на световната политика по околната среда. Г-жа Михайлова отбеляза водното многообразие в България,  като подчерта, че повечето водни ресурси са трансгранични и България на практика е донор на води за съседите си.

Генералният одитор на Норвегия и председател на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда Йорген Космо,  съобщи, че през миналата година членовете на групата са извършили над 80 одита по околната среда. Членовете на работната група са нараснали на 44, което показва засилен интерес към тази проблематика.

Г-н Космо заяви по-късно пред журналисти, че 10 процента от населението на Европа има проблем с качествената вода, затова одитирането на водните ресурси е изключително важно. От България той очаква да се включи в одита на ресурсите в Черно море. На въпроса за неефективното използване на пари в пречиствателни станции за малки населени места, той каза, че много от големите строителни проекти в Европа са засегнати от корупция. За да се погрижим за бъдещето на населението, всеки одитор трябва да се бори с корупцията, заяви Йорген Космо.

Промените в климата ще засилят замърсяването и ще ограничат достъпа до ресурси, затова европейската директива за водите залага до 2015 година страните членки да въведат водните си запаси в добро качество, поясни европейските изисквания Хелмут Бльох от Генерална дирекция на ЕС за околната среда. Водата не е само предмет на науката или предмет на одит, а е в най-голям интерес за гражданите. Водата е основния приоритет за гражданите, когато става въпрос на околна среда, затова одитът трябва да обслужва интересите на гражданите. Европейската комисия проверява дали парите на данъкоплатците се харчат целесъобразно, заяви Бльох.

На форума бяха представени презeнтации, сред които - “Състояние на водите в Европа” - от д-р Анита Кюницер, председател на Европейския тематичен център по водите, и  “Бъдеще на водите в Европейския съюз” - от г-н Сергей Мороз от Световния фонд за дивата природа.

Одитите на Европейската Сметна палата по управление на околната среда представи г-н Франсоа Осет от Европейската сметна палата. Представен бе и опитът на одитните институции на Словения, Норвегия, Холандия, Франция, Малта, Русия, Украйна и България.

Осмата годишна среща на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда през 2010 г. ще се проведе в Холандия, а деветата – през 2011 г.