26.09.2011 г.
Единният регистър по Изборния кодекс вече е достъпен от интернет страницата на Сметната палата (през банера, който е отляво на интернет страницата).

Регистърът показва, че към момента регистрираните в ЦИК участници за предстоящите избори на 23 октомври 2011 г. за президент и вицепрезидент на Републиката са 18, а регистрираните партии за избори за общински съветници и кметове са 70 и три партии образуват коалиция.
За изборите за общински съветници и кметове инициативните комитети и местните коалиции по данни на общинските избирателни комисии, са над 1100. Общият брой на регистрациите за всички общини и кметства за участие в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство са над 28 хиляди. Благодарение на регистъра тази обобщена информация за регистрираните участници от общинските избирателни комисии може да се види за първи път преди избори.
Информацията  за всички регистрирани участници в изборите ще е окончателна 20 дни преди изборите, когато изтича срокът за обявяване на недействителност или отказ на регистрация и др. обстоятелства.
 
На интернет страницата са публикувани и Указания за подаване на информация на Сметната палата за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс както и образците на документите - в раздел “Финансов контрол по Изборния кодекс”, подраздел “Образци на документи за подаване на информация за регистъра”.