22.06.2005 г.

Държавният върховен одит на Албания взема българския опит в одита на инвестиции и концесии

22.06.2005 г.

Държавният върховен одит на Албания ще предложи промени в законодателната уредба на Албания, с които да се разширят правомощията на институцията и за целта ще бъде използван българския опит в сферата на  одита на инвестиции, заемни споразумения и концесионни договори. Това стана ясно по време на срещата на делегацията, водена от председателя на Държавния върховен одит на Република Албания г-н Роберт Чеку, с председателя и членовете на българската Сметна палата.

Г-н Чеку подчерта, че една от трудностите, с които се сблъскват албанските одитори, е контролът на средствата по кредитни споразумения и невъзможността да се одитират крайните потребители.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров запозна своя колега с организацията на одита на средствата от фондове и програми на Европейския съюз в българската одитна институция. Членовете на Сметната палата г-жа Снежина Чипева, г-жа Свилена Симеонова и г-н Валери Апостолов запознаха представителите на албанската ВОИ с конкретната законодателна и вътрешна уредба за осъществяване на контрола върху средствата от ЕС и върху постъпленията от концесии.

През последните две години българската Върховна одитна институция е извършила 16 одита на програми, финансирани от ЕС, като всички доклади са изпратени на Европейската сметна палата и на Европейската комисия чрез делегацията й в България, каза г-жа Симеонова.

При одита на концесии най-честите нарушения са свързани с неспазването на законови процедури, недостатъчен кадрови потенциал и пропуски в документацията, които затрудняват външния и вътрешен контрол, посочи г-жа Чипева.

Албанската делегация се запозна с работата на Териториалното поделение на Сметната палата в София.