05.11.2003 г.

Делегация от Държавната сметна палата на Македония, водена от главния държавен одитор на републиката г-н Методия Тошевски, се запозна с българския опит в усъвършенстването на одитната дейност и организацията на Върховната одитна институция. Делегацията бе на посещение у нас от 3 до 5 ноември 2003 г. по покана на българската Сметна палата.

Македонската делегация прояви голям интерес към българския опит в публичността на одитната дейност, критериите за избор на обекти за включване в одитната дейност, обучението на кадрите, законовата рамка и правомощията на институцията.

Двете страни подписаха споразумение за сътрудничество, което ще се осъществява в следните насоки - обмяна на техническа, правна, финансова и научна информация и документация за дейността на двете Върховни одитни институции, сътрудничество в областта на професионалното обучение и развитие на персонала, участие в съвместни изследвания и одити.

              Г-н Тошевски се срещна със заместник-председателя на Народното събрание Любен Корнезов, който даде много висока оценка пред македонския гост за работата на българската Върховна одитна институция. Делегацията посети сектор Благоевград към Териториалното поделение на Сметната палата-София. По време на разговорите бе обсъдена възможността за по-тесни контакти с регионалните поделения на българската Сметна палата.