14.07.2008 г.
По повод на разпространени твърдения за засекретен доклад от одит на Фонд Републиканска пътна инфраструктура Сметната палата съобщава следното:

Сметната палата извърши два одита на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и докладите за тях не са секретени.

С решение на Сметната палата от 17 април 2008 г. докладът за извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Изпълнителна агенция „Пътища” и на нейния правоприемник Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” за периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г., е изпратен на прокуратурата, тъй като в него Сметната палата установи данни за престъпление.

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата.

Докладът за резултатите от извършения одит на дейността по експлоатацията и поддържането на републиканските пътища от Изпълнителна агенция “Пътища” и от нейния правоприемник Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г. е публикуван на интернет страницата на Сметната палата.