08.03.2006 г.

До 31 март политическите партии трябва да внесат заверени финансови отчети за 2005 г. в Сметната палата

08.03.2006 г.

          Срокът, до който политическите партии са длъжни да представят заверените си финансови отчети за 2005 г., е 31 март. Това предвижда Законът за политическите партии, с който финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата. Финансовият отчет включва информация за централното управление и регионалните структури и подлежи на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор. Към отчетите се прилагат списъци на дарителите и размерът на даренията и списъци на търговските дружества с под 5 на сто държавно или общинско участие, предоставили средства на съответната партия. Сметната палата ще приема само отчети, които отговарят на изискванията на новия закон, приет през 2005 г., поясни членът на Сметната палата Коста Костов.

          При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители, предвижда законът.

          Наименованията на партиите, пропуснали да се отчетат в срока, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сметната палата до 15 април, предвижда още Законът за политическите партии.