18.09.2007 г.

18.09.2007 г.

Методическите указания на Централната избирателна комисия за местните избори, приети с Решение № 497 от 15 септември 2007 г., предвиждат:

Партиите, коалициите и инициативните комитети представят в Сметната палата в срок от 5 дни след регистрацията си за участие в местните избори, но не по-късно от 22 септември 2007 г., банковите сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания. За банкова сметка на коалиция може да се използва банковата сметка на някоя от включените в състава й политически партии.

В срок до един месец след изборния ден, но не по-късно от 4 декември 2007 г., политическите партии, коалициите на партии и инициативните комитети представят отчети пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки.

 

(на адрес: София, ул. "Екзарх Йосиф" №37, за отделение ІV, повече информация на телефон 93-57-450)