31.03.2010 г.

Сметната палата напомня, че до 31 март 2010 г. всички регистрирани политически партии трябва да подадат годишните си финансови отчети за 2009 г.

Информация във връзка с представянето на годишните финансови отчети за 2009 г. от политическите партии пред Сметната палата