27.05.2024 г.

Делегация, водена от заместник-председателя на Сметната палата Тошко Тодоров, взе участие в Осмия симпозиум на Независимата комисия за борба с корупцията (ICAC), който се проведе в периода 22 – 24 май 2024 г. в Хонконг. От страна на Сметната палата в срещата участваха още Емил Евлогиев, член на Сметната палата, и Валери Йорданов, ръководител на Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари в Сметната палата.

Темата на симпозиума бе „Планиране на нов път за борба с корупцията“, а негови домакини бяха Независимата комисия за борба с корупцията (ICAC) и Международната асоциация на органите за борба с корупцията (IAACA).

Целта на форума бе да осигури платформа за дискусия между специалисти в областта на борбата с корупцията от цял свят, да се засили сътрудничеството между тях и да бъдат обсъдени най-новите предизвикателства, инициативи и стратегии в областта. В събитието взеха участие около 500 делегати от различни сектори и организации, включително агенции за борба с корупцията, представители от академичните среди и частния сектор.

Форумът започна с подписване на Споразумение между Независимата комисия за борба с корупцията (ICAC), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и антикорупционните органи на четири държави (Казахстан, Мавриций, Саудитска Арабия и Южна Африка), с което бе даден пример за добро международно сътрудничество и обмен.

Освен представяне на ключови презентатори, Симпозиумът включваше и четири пленарни сесии с фокус върху международното сътрудничество, работата на правоприлагащите органи, превантивните мерки и възможностите за развитие пред младите експерти в областта.

На церемонията по закриването на Симпозиума, комисарят на ICAC, г-н Woo Ying-ming, в качеството си на президент на IAACA, обяви приемането на „Хонконгската декларация за укрепване на международното сътрудничество за предотвратяване и борба с корупцията“ (Хонконгска декларация), призовавайки международните партньори да бъдат обединени в мисията за изкореняване на корупцията и да поддържат принципите, изложени в Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC).