10.12.2002 г.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА‚ ВОДЕНА ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ‚ ЩЕ УЧАСТВА В СРЕЩАТА НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА ВЪРХОВНИТЕ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА‚ КИПЪР‚ МАЛТА‚ ТУРЦИЯ И ЕСП

10.12.2002 г.

Делегация от Сметната палата‚ водена от нейния председател доц. д-р Георги Николов‚ ще вземе участие в Срещата на президентите на Върховните одитни институции на страните от Централна и Източна Европа‚ Кипър‚ Малта‚ Турция и Европейската сметна палата (ЕСП).

Срещата ще се състои от 11 до 14 декември в Букурещ. На нея ще поднесат приветствия президентът на Румъния Йон Илиеску, министър-председателят на Румъния Адриан Настасе, президентът на Европейската сметна палата Мануел Фабра Вайе‚ членът на Европейската комисия Михаела Шрайер‚ първият вицепрезидент на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент Херберт Бош‚ генералният секретар на ИНТОСАЙ и президент на Сметната палата на Австрия Франц Фидлер и президентът на ЕВРОСАЙ и председател на Сметната палата на Руската федерация Сергей Степашин.

Доц. д-р Георги Николов ще представи пред участниците в срещата с опита на българската Сметна палата в разработването на одитни стандарти и наръчници.

На срещата ще се дискутират теми, свързани с одитните наръчници‚ сътрудничеството в одитните дейности между страните-членки и страните-кандидатки за ЕС‚ опита в контрола на качеството в одитния процес‚ изпълнението на дългосрочната регионална програма за обучение на ЕВРОСАЙ-ИИР, отношенията между ВОИ и парламента,  възможностите за  бъдещо сътрудничество и други.