19.07.2006 г.

 Делегация от Сметната палата на Китайската народна република е на посещение в България

19.07.2006 г.

Делегация, водена от Ан Гуо, член на Висшето ръководство на Сметната палата на Китайската народна република, е на посещение в българската Сметна палата от 19 до 21 юли 2006г.

Делегацията се срещна с председателя и членове на българската Върховна одитна институция (ВОИ).  Гостите представиха дейността на  Сметната палата на Китайската народна република, която от 1 юни т.г. извършва одитите по нов Закон за  одитната дейност в Република Китай. Дисциплинарен съвет, чийто председател е г-н Ан Гуо, упражнява контрол върху работата на китайските одитори. Кои от огромния брой обекти ще бъдат одитирани се планира според приоритетите в годишната програмата за развитие на икономиката. Специфично за Китай е, че има специализирано висше учебно заведение  за обучение на одитори – Нанджингски университет по одит с около 10 хил. студенти.

Делегацията ще посети Териториалното поделение на Сметната палата в Пловдив и ще се запознае с българския опит в организацията на одитната дейност в регионална структура на ВОИ .

Чуждестранните гости ще се срещнат и с главния секретар на Сметната палата доц. д-р Вяра Стоилова и ще се запознаят с мерките за укрепване на административния капацитет на българската одитна  институция.

Делегацията ще посети Народното събрание и ще се срещне с доц. Янаки Стоилов, председател на Комисията по правни въпроси и председател на Групата за приятелство между Република България и Китайската народна република.