26.09.2012 г.
Делегация от Сметната палата на Република Хърватия, водена от нейния генерален одитор Иван Клешич, посети българската Сметна палата  от 24 до 26 септември 2012 г.

На среща с председателя проф. Валери Димитров, заместник-председателя и Цветан Цветков и одитните директори, делегацията се запозна със структурата, правомощия и организация на одитния процес на българската Сметна палата.

Г-н Клешич прояви интерес към опита на българската върховна одитна институция при одита на средствата от Европейския съюз и системата за контрол на качеството.


Сметната палата на Република Хърватия е организирана по образец на върховните одитни институции в развитите европейски държави. Генералният одитор има заместник и помощници в ръководството и  координацията на одитните звена и на други дейности. Генералният одитор има консултативен орган – Консултативен съвет, съставен от заместника и помощниците на генералния одитор и независими външни специалисти в областта на икономиката, правото, одита и финансите, преподаватели. Хърватската сметна палата е със седалище в Загреб и има 20 регионални подразделения, разположени в областните центрове.

Иван Клешич е избран за генерален одитор на Република Хърватия на 10 декември 2010 г. от Хърватският парламент за период от 8 години. Преди това е бил ръководител на Териториалния офис на палатата от 1996 г.