02.06.2008 г.

Делегация, водена от проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, участва в VІI-ия конгрес на ЕВРОСАЙ, който се провежда от 2 до 5 юни 2008 г. в Краков, Полша. В делегацията са членовете на българската Сметна палата Ерджан Алкова и Валери Апостолов и Галя Иванова, началник на кабинета на председателя.

На конгреса ще бъдат обсъждани три основни теми - изграждане на система за управление на качеството на одита във Върховната одитна инситуция, одит на социални програми – одит на образованието и одит на социални програми - одит на програми за професионална интеграция на хора с увреждания.

В рамките на първата тема проф. Валери Димитров ще направи презентация «Стратегия и планиране – опитът на българската Сметна палата».
Българската Сметна палата е представила доклади и по трите теми на конгреса, с които споделя опита си в съответните области.