24.08.2004 г.

Делегация от българската Сметна палата ще посети Върховната контролна палата на Република Полша

24.08.2004 г.

Делегация от българската Сметна палата, водена от нейния председател доц. д-р Георги Николов,  ще посети от 24 до 27 август 2004г. Република Полша по покана на нейната Върховна контролна палата (ВКП).

Делегацията ще се срещне с президента на Върховната контролна палата Мирослав Секула и с неговите заместници. По време на срещите ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между двете контролни инстуции. Представителите на полската ВКП и на българската Сметна палата ще представят одитната си дейност, одитните стандарти и одитната методология.

Ще бъде направена презентация относно дейностите на работната група на Европейската организация на Върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) по одит на околната среда с насоченост към подготовката на Третата среща на членовете на работната група на ЕВРОСАЙ и семинар, които ще се проведат през ноември в София.

          В рамките на посещението българската делегация ще се срещне със заместник маршала на полския сейм Йозеф Зич. Делегацията ще посети Териториалното поделение на Върховната контролна палата на Република Полша в Краков, за да се запознае с опита на регионална структура на контролната институция.