22.07.2010 г.

Делегация, водена от проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата на Република България, бе на посещение в Република Полша от 18 до 21 юли 2010 г. Визитата бе по покана на Яцек Йежерски, председател на Върховната контролна палата на Република Полша и президент на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ). В делегацията взе участие и Валери Апостолов, член на Сметната палата.

Българската делегация се срещна с ръководството на Върховната контролна палата на Полша и с ръководители на административни звена в палатата. Полските висши одитори и административните ръководители запознаха българските си колеги с опита си в няколко направления – качество и контрол на одита, взаимодействие на Върховната контролна палата на Полша с парламента, проблеми на одита в областта на здравеопазването и работа на системата за атестиране на служителите.

Президентът на ЕВРОСАЙ и председател на Върховната контролна палата на Полша бе на посещение в  България от 16 до 18 септември 2009 г. Гостите тогава се запознаха със  структурата на българската Сметна палата, както и с  конституционната и правната рамка на дейността й. Делегацията бе приета от Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание на Република България.