26.03.2013 г.


Делегация, водена от Александър Яременко, заместник-председател на Сметната палата на Украйна, посети българската Сметна палата.

Г-н Яременко се срещна с председателя проф. Валери Димитров и заместник-председателя Валери Апостолов.

Той взе участие в откриването и в дискусиите на Петата среща на оперативната група на ЕВРОСАЙ по одит на средства, предназначени за предотвратяване и преодоляване на последствията от бедствия и аварии. Срещата се проведе в София на 26 и 27 април 2013 г. и в нея участваха представители на върховните одитни институции на 10 страни.