07.07.2006 г.

Делегация на Сметната палата, водена от

проф. Валери Димитров, заминава за Германия

07.07.2006 г.

Със среща с президента на Сметната палата на Федерална република Германия проф. д-р Дитер Енгелс и обсъждане на изпълнението на туининг проекта по Програма ФАР на Европейския съюз за по-нататъшното развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор започва посещението на заминаващата за Германия делегация на българската Сметна палата, водена от нейния председател  проф. Валери Димитров.

На 10 и 11 юли (понеделник и вторник) във Върховната одитна институция на Германия на вниманието на българската делегация ще бъдат теми като "Сътрудничеството с парламента и с парламентарната одитна комисия", "Етапи на контрола на качеството на одитната дейност", "Сътрудничеството между президента и членовете на Федералната сметна палата (ФСП) при административната работа", "Нова директива на ЕС за структурните фондове за уреждане на одитните компетенции при одит на фондове на ЕС" и "Одитен наръчник на ФСП – създаване, функции, осигуряване на спазването на разпоредбите, преработване и актуализиране". В разискванията по отделни теми ще участват ръководители на ФСП.

Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на бъдещето сътрудничество между сметните палата на двете страни.

В състава на делегацията са включени доц. д-р Вяра Стоилова – главен секретар на Сметната палата, Галя Иванова – началник на кабинета на председателя, и Златина Русева – директор на дирекция "Правно-методологична".