21.09.2012 г.
Заместник-председателите на Сметната палата Валери Апостолов и Цветан Цветков, и директорът на дирекция „Одити на изпълнението” Таня Константинова взеха участие в VІІ-та конференция на ЕВРОСАЙ-ОЛАСЕФС, която се проведе в Тбилиси от 17 до 19 септември. Темата на конференцията бе „Добро управление в публичния сектор: Роля на ВОИ” с подтеми: 1. Одит на управленския интегритет, отчетност и „тон” на върха 2. Реформа в управлението на публичните финанси: Тенденции и поуки.
Конференцията прие декларация.