22.10.2012 г.

Заместник-председателите на Сметната палата Валери Апостолов и Цветан Цветков взеха участие в срещата на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) от Европейския съюз и Европейската сметна палата, която се проведе на 18 и 19 октомври 2012 г. в Ещорил, Португалия.

Основните теми на срещата бяха: 1. Предизвикателства за ВОИ при подготовката за следващия програмен период 2014-2020 г. 2. Последни актуални събития в отговор на финансовата криза и одитната дейност на ВОИ.