27.05.2005 г.

Делегация на Сметната палата ще вземе участие в VІ-я конгрес на EВРОСАЙ

27.05.2005 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров, ще вземе участие в VІ-я конгрес на Европейската организация на Върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ). Конгресът ще се проведе от 28 май до 2 юни 2005 г. в Бон, Германия.

Основната тема на конгреса ще бъде "Одитът на публичните приходи". Участниците в конгреса ще обсъждат проблеми, свързани с управлението на публичните финанси и бюджетните правомощия на законодателната власт, функциите на Върховните одитни институции в хода на бюджетния цикъл, одитните подходи и въздействието на одита.

В българската делегация е включен и досегашният председател на Сметната палата доц. д-р Георги Николов.

ЕВРОСАЙ е една от регионалните организации на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ).

Членове на ЕВРОСАЙ са Върховните одитни институции на 46 страни от Европа. Сметната палата на Република България е член на ЕВРОСАЙ от март 2002 г.

Основната цел на организацията е да съдейства за развитие на сътрудничеството между Върховните одитни институции в Европа‚ а също и да способства за обмен на информация и документация‚ изследвания в областта на контрола на държавните финанси и унификация на терминологията във финансовия контрол.