24.09.2001 г.

Използването на информационни технологии в одита на изпълнението на държавния юджет
24.09.2001 г.


От 25 до 27 септември 2001 г. във Варшава ще се проведе семинар на ЕВРОСАЙ на тема "Одит на изпълнението на държавния бюджет с използването на информационни технологии". Той се организира преди конгреса на ЕВРОСАЙ, който ще се състои в Москва през 2002 г. В семинара ще участва делегация на Сметната палата на България, водена от председателя доц. д-р Георги Николов.


Във Варшава ще бъдат представени върховните одитни институции (ВОИ) на повече от 30 страни, членки на ЕВРОСАЙ. На семинара ще се сподели опитът на редица ВОИ при извършване на одит на изпълнението на държавния бюджет с използването на информационни технологии, за достъпа до информацията за държавния бюджет и нейния анализ за целите на одита. Ще се очертаят и перспективите за използване на информационни технологии при одита на държавния бюджет.


Тези въпроси имат особено важно значение от началото на 2001 г. за въвеждането на одита, осъществяван от Сметната палата, в условията на прилагането на единната сметка за бюджетни разплащания и информационната система за финансово управление в бюджетната сфера на страната.