09.06.2006 г.

Делегация на Сметната палата ще посети Словашката република

09.06.2006 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров, ще гостува от 11 до 14 юни 2006 г. на Сметната палата на Словашката република по покана на нейния председател инж. д-р Ян Ясовски.

Програмата на посещението предвижда среща на делегацията с президента и вицепрезидентите на словашката Сметна палата, на която ще бъде представена дейността на върховните одитни институции (ВОИ) на двете държави. Домакини и гости ще дискутират проблеми на одита на изпълнението, одита на държавния резерв и контрола върху изпълнението на препоръките на одитните доклади. Ще бъде обменен опит в разработването на концепция и стратегия за развитието на двете ВОИ.

В състава на делегацията е и Румяна Георгиева, член на Сметната палата.